Thursday, 26 June 2014

Rindu

Rindu


Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 5 yang artinya

barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti akan datang (Al-Ankabut :5)

Nabi bersabda dalam doa, "Aku memohon kepada Mu kelezatan memandang wajah Mu, dan kerinduan bejumpa dengan Mu."

rindu merupakan salah satu pengaruh dan hukuman cinta. Rindu merupakan perjalanan hati menuju kekasih dalam keadaan bagaimanapun. Ada yang berpendapat, rindu adalah gejolak hati untuk bertemu kekasih. Ada yang berpendapat, rindu dapat membakar hati dan menghentikan detak jantung.

Cinta lebih tinggi daripada rindu, sebab rindu muncul dari cinta. Kuat dan lemahnya rindu tergantung kepada cinta.

Yahya bin Mu'adz berkata " Tanda rindu ialah tersapihnya anggota tubuh dari syahwat."

Abu Ustman berkata "Tanda rindu ialah menyukai mati asalkan mendatangkan ketenangaan jiwa, seperti keadaan Yusuf ketika dimasukkan kedalam sumur."

Ibnu Khafif berkata " Rindu adalah ketenangan hati karena cinta dan keinginan untuk berjumpa serta berdekatan."

Ada tiga derajat kerinduan ,yaitu :
  1. Kerinduan ahli ibadah kepadaa surga, agar yang takut ,merasa aman, yang sedih merasa gembira, dan yang berharap merasa beruntung
  2. Kerinduan kepada Allah. Kerinduan ini ditanam oleh cinta yang tumbuh di atas hamparan anugerah.
  3. Kerinduan berupa api yang dinyalakan kesucian cinta, yang digerakkan hidup, yang disambar kebebasan derita cinta, dan yang tidak bisa dihentikan kecuali bertemu kekasih.


Sumber Ibnu Qayyim Al-Jauziyah " Madarijus Salikin" Pendakian Menuju Allah

No comments:

Post a Comment